civica logo

 

 

tacso logo

Публикации на ЦГИ

  • Berghoff.jpg
  • britanska-2016.jpg
  • CBCAlbanija2012.jpg
  • Izvestaj-od-konferencija-crivi.jpg
  • kanadska2017.jpg
  • komparativna-analiza-predna.jpg
  • ZIVIK-2012.jpg

Акции против родово базирано насилство во рурална средина Долнени

Изминатиов период тим на нашата организација во рамките на проектот Акции против родово базирано насилство во руралните предели на Долнени за вовед во правниот систем и преземање на мерки против родово базирано насилство организира шест работилници во следните шест села: Дебреште, Лажани, Житоше, Црнилиште, Ропотово и Долнени. Целта на овие работилници беше да се запознае локалното население за законската регулатива во нашата држава која го регулира смејството, семејните односи и насилството. Овие работилници ќе придонесат кон подобрување на разбирањето на важноста на помошта секогаш кога се случува насилство против жените. Овие работилници ги води адвокатот ангажиран во овој проект.

Покрај овие шест работилници ќе бидат организирани и други 6 работилници во следниот период со фокус на обезбедување на психолошка помош и семејна терапија. Работилниците се организирани со цел да се обезбеди правна и психолошка помош на жените - жртви од родово насилство.

Овие работилници се дел од активностите на проектот Акции против родово базирано насилство во руралните предели на Долнениимплементиран од Центар за граѓанска иницијатива во партнерство со Луна Тринити, финансиран од Германска амбасада

 

Last month December 2017 Next month
S M T W T F S
week 48 1 2
week 49 3 4 5 6 7 8 9
week 50 10 11 12 13 14 15 16
week 51 17 18 19 20 21 22 23
week 52 24 25 26 27 28 29 30
week 1 31