civica logo

 

 

tacso logo

Публикации на ЦГИ

  • Berghoff.jpg
  • britanska-2016.jpg
  • CBCAlbanija2012.jpg
  • Izvestaj-od-konferencija-crivi.jpg
  • kanadska2017.jpg
  • komparativna-analiza-predna.jpg
  • ZIVIK-2012.jpg

За кого го правиме сето ова...

Нашиот приоритет е секогаш заедницата 

Децата и младите

– Почнувајќи локално, како граѓанска организација, примарно ги идентификувавме децата и младите како најважна нај ранлива и група која има најмногу потреба од структурирано водство која може да донесе промена во општеството. Нашата работа е посветена на нивно образование за човекови права, демократија, граѓанско општество, обезбедувајќи им алатки и разбирање на правата и обврските на луѓето во нивниот пат кон развојот. Ги поддржуваме да преземаат акции во заедницата организирајќи дебати, кампањи, креативно пристапување кон проблемите и меѓусебно пренесување на занења. Ги поддржуваме во обезбедување на вештини за разрешување на конфликти, разбирање на културните различности и надминување на траумата преку разбирање на приказните за непријателот и културните аспекти на траумата. Контунуирано работиме на поддршка на малолетниците во поправните домови со цел да се спречи нивно повторно враќање како и нивна регенерација во општеството.

Жени

– Еднаквите можности како една од основните вредности е втемелена во нашата работа со жените како ранлива група во нашето општество. Имајќи го во предвид патријахално-традиционалното општество на Балканот каде се застапени стереотипите и предрасудата, на жените им е потребно ослободување на нивните умствени способности за да станат независни и да имаат значаен глас во општеството.

Маргинализирани групи

– Инклузија на маргинализираните групи во општеството е една од основните цели на кои што постојано работиме со нивно директно поддржување преку програмата за човекови права и индиректно преку граѓанските организации и институциите кои ги имаат овие групи како цел.

Целни групи:

- Деца и тинејџери

- Наставници и професори во училиштата

- Популацијата

 

Граѓански организации

– Од локална организација ние прераснавме во организација која делува во земјата и во регионот, континуирано работиме на поддршка и менторство на нови организации помагајќи му да се стекнат со вештини и знаења кои ќе им помогнат при остварување на нивните специфични цели.

Јавна администрација и Владини институции

– Ја идентификувавме потребата за помош и поддршка на работата на локaлната самоуправа и јавниот сектор, и истовремено ги идентификувавме потребите за создавање на комуникација помеѓу граѓаните и вработените во администрацијата.

- Повеќе од 5000 деца и 4000 тинејџери во текот на 20 години.

 

- Повеќе од 600 жени и претставници од маргинализирани групи мигранти од ромската заедница и други малцинства

 

- Поддржани повеќе од 150 нови граѓански организации

 

- Поддржани повеќе од 30 локални самоуправи, и претставници од институциите кои учествувале на повеќе обуки и програми.

Last month February 2018 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28