Search
Close this search box.

 

Доколку имате потреба од некоја од нашите публикации, обратете се на нашиот е-маил [email protected]

 

 

Водич за политичко учество на младите

CBC Studija page 001

Студиска анализа за ефективноста на користењето на фертиригацијата на намалувањето на ѓубрива и заштита на животната средина

2017

Законска регулатива во Република Македонија

Перцепција за родово базирано насилство во Општина Долнени

Germanska Izvestaj page 001

Извештај Заедно против родово базирано насилство

2016

Прирачник

2015 3

Анализа од истражување

2012 3

Прирачник за тренери

2014

Извештај од истражување

2012

Извештај од конференција

2012 2

Компаративна анализа

2012 4

Прирачник за тренери

2012 5

Прирачник за наставници

2011 5

Примери на добра соработка на локалните самоуправи и здруженија на граѓани

2012 n

 

Жените и локалната заедница

2011 3

Прирачник

2011 4

 

Анализа

2011 2

Истражување

2011

 Прилепскиот бизнис сектор и можностите за вработување на ранливите групи

vodich

Водич за реализација прашалник за утврдување на дискриминација

megjunarodna

 

Извештај од меѓународна средба

 


praktiki

 

Прирачник за механизмот за помирување во Западен Балкан

politiki 

 

Советодавни политики за помирувањето во Западен Балкан

rezultati

Извештај од конференција за презентација на резултатите од проектот

komparativen

 

 

Водич низ човековите права 2001

metodoloshki

Методолошки водич

izveshtaj2009

Компаративен извештај

prirachniknastavnici

 

Прирачник за наставници

vesnikMAKbr.3

 Весник

 


vesnikMAKbr.2

 

Весник

VesnikMAK

 

Младите во борба против трговијата со луѓе

Korici

 

Прирачник

Graphic1 000

 

 

Брошура за трговија со луѓе

Trgovijasolugje Stop 

 

Брошура за трговија со луѓе

Trgovijasolugje eropstvovomodernovreme 

 

Брошура за трговија со луѓе

 

Prodadeno trgovijasolugje 

 

 

 

Брошура за трговија со луѓе

Prirachnikzauchenici 

 

Прирачник за ученици

 

Godishenizveshtaj2007 

Годишен извештај 2007 

Finansiskoupravuvanje 

Прирачник за финансиско управување и администрација на граѓанските организации

conferencereport 

 

Извештај од конференција

CAT Network 

 

Весник

Annualreport2006 

Годишен извештај 2006

koricapriracnik 

 

Прирачник за учители за човекови права

vesnik 

 

Весник во рамките на клуб на врсници

Proektrnmenagment 

 

Проектен менаџмент

 

KoricaCAT
Соочување со легендата

godisen mak 

 

Годишен извештај 2005

korica 

 

Граѓанско вклучување во процесите на одлучување

Vesnikkonecen 

 

Весник

monitoring

Како до успешен мониторинг

korica US 


Децентрализацијата и нејзините предности

 

zivik1 

 

Меѓународни искуства

Zivik 

Извештај

lokalna vlast 

Водич низ децентрализаацијата

Naslovna godisen eng

Годишен извештај 2004 

bilten2 
Билтен бр.2

katalog Каталог на информации – Јавна администрација

 

ja vodich

 Водич до услугите на Јавната администрација

Godisen 2003

 

Годишен извештај 2003 

 

Strip 

 

Достоинството пред се

Naslovna godisen

 

Годишен извештај 2002

Informator

Информатор на месните заедници

Cekor do opstinata

Чекор до општината

Za cov prava

 Водич низ човековите права 2001

 

Info Korica

 

ЦГИ инфо ( активности 1997/Јануари 2001)

Vodic do Fondacii

Листа на донатори од САД кои донираат во Централна/Источна Европа

 

Naslovna za gragjanite

Прирачник за соработка помеѓу НВО, ЕЛС и граѓаните

 

 

Osnoven priracnik za cov prava

 

Прирачник за човекови права

 Konvencija za prava na deteto

 

Конвенција за правата на детето-1998

Balkanski sosedi

Публикација за мониторинг на балканските печатени медиуми 1997-1998

 RegionalMeetingofPsychoSocialUnit

 

 Извештај од конференција