ЗА НАС

About Us

OUR MISSION CCI, in collaboration with civil society organizations, governmental organization and business sector, motivate citizens to act,in the building of the civil society in

Повеќе ...
4
ЗА НАС

Нашата улога

Пред повеќе години мислев дека градењето на граѓанско општество е бескраен предизвик кој на секој му дозволува интелектуален развој. Пред повеќе години започнав со силна

Повеќе ...

За кого го правиме сето ова…

Нашиот приоритет е секогаш заедницата. Децата и младите – Почнувајќи локално, како граѓанска организација, примарно ги идентификувавме децата и младите како најважна нај ранлива и

Повеќе ...

Нашата Работа е…

Градење капацитети Во текот на нашата работа ние развивме и продолжуваме да ги развиваме нашите капацитети во различни сфери, притоа создавајќи спектар од експерти кои

Повеќе ...

За Нас

Мисија ЦГИ е една од водечките граѓански организации во регионот којашто развила партнерства со сите важни чинители, работи во интерес на граѓаните, и придонесува за

Повеќе ...

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.