Search
Close this search box.

ЗА НАС

About Us

OUR MISSION CCI, in collaboration with civil society organizations, governmental organization and business sector, motivate citizens to act,in the building of the civil society in

Повеќе ...
4
ЗА НАС

Нашата улога

Пред повеќе години мислев дека градењето на граѓанско општество е бескраен предизвик кој на секој му дозволува интелектуален развој. Пред повеќе години започнав со силна

Повеќе ...

За кого го правиме сето ова…

Нашиот приоритет е секогаш заедницата. Децата и младите – Почнувајќи локално, како граѓанска организација, примарно ги идентификувавме децата и младите како најважна нај ранлива и

Повеќе ...

Нашата Работа е…

Градење капацитети Во текот на нашата работа ние развивме и продолжуваме да ги развиваме нашите капацитети во различни сфери, притоа создавајќи спектар од експерти кои

Повеќе ...

За Нас

Мисија ЦГИ е една од водечките граѓански организации во регионот којашто развила партнерства со сите важни чинители, работи во интерес на граѓаните, и придонесува за

Повеќе ...

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.