Search
Close this search box.

За нас

Мисија

ЦГИ е една од водечките граѓански организации во регионот којашто развила партнерства со сите важни чинители, работи во интерес на граѓаните, и придонесува за подобар живот во заедницата.

Визија

ЦГИ во соработка со граѓанските организации, владини организации и бизнис секторот ги мотивира граѓаните да дејствуваат на развивање на граѓанското општество во Р. Северна Македонија и пошироко.

Основна цел

Основната цел на ЦГИ е сите граѓани да имаат еднакви човекови права, да бидат вклучени во процесот на донесување одлуки и имаат еднаков пристап кон образованието.