Search
Close this search box.

Нашата улога

Пред повеќе години мислев дека градењето на граѓанско општество е бескраен предизвик кој на секој му дозволува интелектуален развој. Пред повеќе години започнав со силна верба дека подобрувањето и правењето на промената ќе бидат доволни. Но како што Индира Ганди рекла “Моќта на прашањето е основата на целокупниот човечки напредок”.

      Прашувајќи и истражувајќи се роди Центарот за граѓанска иницијатива. Како сите мали деца темпераментни во однесувањето и пофалени за амбициите мислевме дека       промената ќе се случи многу брзо, многу лесно. Набргу свативме дека општеството е жива клетка многу постара од нашите амбиции и предизвици кои мислевме дека лесно ќе ги постигнеме. Наскоро малото темпераментно дете започна да созрева. Во една декада на работа, Центарот за граѓанска иницијатива ги реализира таквите вредности како што се еднаквост за сите мажи и жени, почитување и правда кои не се најлесни правци кои треба да се следат.

Никогаш не била во прашање тешката работа, никогаш не биле во прашање бескрајните ноќи и вложувањето на енергија во грижливо избрани предизвици туку секогаш во прашање е посветеноста и прашувањето. Образованието на околината за важноста на демократијата и доброто воспитување, за човековите права, и важноста на создавањето на силен граѓански сектор е се уште водечката сила која го движи ЦГИ во своето постоење и влијанијата кои ги има во околината каде што делува.

            Промената која ја остваривме во нашата 26 годишна работа е поставена во столбовите на раководењето и силната верба во предизвиците за да се доведат до остварување.


Гоце Тодороски
Извршен директор

Транзициониот период во Република Северна Македонија и политичките услови во Западен Балкан доведоа странска помош од земјите на Европската Унија и Соединетите Американски Држави. Важноста на создавањето цврсто и здраво граѓанско општество беше унапредена преку поддршката на граѓанските организации. Како што се разиваше, ЦГИ започна да ги адресира проблемите за човековите права преку вклучување во зацврстено, посигурно образование на граѓаните, започна со креирање капацитети за својот персонал а денес и за други невладини организации започна и да комуницира со државните институции на професионално и сериозно ниво.

Заради својата целокупна работа, ЦГИ се здоби со доверба од донаторите кои постанаа сериозни партнери на ЦГИ во борбата за подобро општество и посреќни граѓани. Во оваа насока сакам да и ветам на заедницата дека нова декада на промени само што започна.