Search
Close this search box.

Жива историја, жива природа. Проект финансиран од ИПА инструментот за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Грција 2007-2013

{gallery}web_img/zivaistorija{/gallery}