Search
Close this search box.

Центар за граѓанска иницијатива, со партнерите од Србија: ИАН – Белград и Центар за човекови права – Ниш работи на реализација на проект поддржан од Делегацијата на Европската унија во Република Србија.

Центар за граѓанска иницијатива, со партнерите од Србија: ИАН – Белград и Центар за човекови права – Ниш работи на реализација на проект поддржан од Делегацијата на Европската унија во Република Србија со кој има за цел  да придонесе за ефикасно спречување на тортура, борба против неказнивост и заздравување од последиците од тортурата на Балканот. Во овој период одржани се серија на средби за подготовка на активности, подобрување на капацитетите на тимот на ЦГИ, и подготвителни активности за отворање на нов центар кој би им помагал на жртвите од тортура. Во посетата на ЦГИ беа Билјана Петровиќ, извршен директор на ИАН, Бојана Трифуновиќ псохолог и проектен менаџер, Данијела Живковиќ Булатовиќ, финансиски менаџер и Воислав Ѓурасиновиќ, логистика.