Search
Close this search box.

 

  Име на проект Апликант/ Партнер Донатор Време на реализација
1 Балкански соседи Партнер ФИОО – САД, ФИООМ – Скопје 1997-1999
2 Вежбај Демократија Апликант НДИ – Вашингтон, Амбасада на Кралството Холандија во Македонија Јули – Септември 1998 год
3 ЅОЅ телефонска линија Апликант УНДП преку ОХЦХР Ноември 1998– Февруари 1999
4 Образовни услуги за 20 000 бегалци во Македонија Апликант CARITAS Април – Јули 1999
5 Вавилон Апликант Cooperazione e svilupo (CESVI) Јуни 1999 – Септември 2000
6 Едукација на деца од областа на правата на децата Апликант CARITAS Август – Декември 1999
7 Претседателски избори 1999 мониторинг Апликант Кралската Норвешка амбасада во Македонија Септември 1999
8 Регионалана канцеларија за човекови права 1 Апликант Амбасада на САД во Македонија Март – Ноември 2000
9 Англиски ресурсен центар Апликант Д.Ф.И.Д. – Оддел за меѓународен развој и Американскиот мировен корпус Април 2000
10 “Твојот глас одлучува” едукација за избори 2000 Апликант ИТЗ – Скопје и УСАИД Август – Септември  2000
11 Вавилон младински работилници Апликант ФИООМ Август – Декември 2000
12 Едукација за човекови права 2000- 2001 Апликант Cordaid – Холандија Октомври 2000 – Декември 2001
13 Регионална канцеларија за човекови права (2) Апликант Амбасада на Кралството Холандија во Македонија Февруари – Јули 2001
14 Турска бања – Прилеп Апликант ФИООМ – Скопје Мај – Септември 2001
15 Сите различни, сите еднакви Апликант CONCILIATION RESOURCES – Англија Август 2001 година
16 Третманот на човековите права подразбира едуцирани профили Апликант ФИООМ – Скопје Јуни – Декември  2002
17 Мојот глас моја иднина – едукација и мотивација за избори 2002 Апликант ИТЗ – Скопје  и УСАИД Јули – Септември 2002
18 Едукација за човекови права 2002- 2003 Апликант Cordaid – Холандија Јануари 2002 – Декември 2003
19 Рехабилитација и реинтеграција на млади луѓе од фамилии кои се раселени поради конфликтни причини Партнер ФРЕСТА Декември 2002 – Февруари 2003
20 “Хуманитарна и социјална  програма” Апликант ИОМ и Германската фондација “Сеќавање, одговорност и иднина” и Американскиот окружен суд за источната област на Њујорк (Швајцарски банки-договор за обештетување) Октомври 2003 – Декември 2004
21 Доста е оружје Партнер ФИООМ – Скопје преку платформата ДОСТА Е Ноември – Декември 2003
22 Достоинството пред корупцијата Апликант ФИООМ – Скопје Ноември 2003 – Јули 2004
23 Како да ги научиме децата да се справат со духовите на тешкото минато Партнер SEE – RАN Декември 2003 – Мај 2004
24 “Градење на заедничка иднина” Апликант Balkan Trust for Democracy, прoграма на German Marshal Fund Јануари – Февруари 2004
25 Се може без се, но без здравје не Апликант ФИООМ – Скопје Јануари – Декември 2004
26 Иднината е во образованието Апликант ИТЗ – Скопје Февруари – Септември 2004
27 Подобрување на здравјето на Ромите Апликант ФИООМ – Скопје Јануари – Декември 
28 Јакнење на самоодржливата реинтеграција во Албанија, Косово и Република Македонија преку зајакнување на локалниот НВО капацитет со цел обезбедување на услуги на повратниците Апликант Европската комисија, национален координатор ИОМ Скопје Ноември 2003 – Октомври 2005
29 Проект за проширување на човековите права- проширени услуги Партнер ОБСЕ- Скопје Март – Декември 2005
30 “Прашање на вина и одговор на одговорност – патека до иднината” Партнер Pax Christi од Холандија Април – Ноември 2005
31 Превентивни мерки за конфликтна трансформација во Ромските заедници во Македонија Апликант ИФА ЗИВИК Проект, Federal Foreign Office and Institute for Foreign culture Relation, Германија Мај – Декември 2005
32 Асистенција на малолетни ромски мајки во Македонија Апликант Австралиска амбасада, Белград Септември – Декември 2005
33 Развивање на алатки и методи за работа со CАТ Партнер ФРЕСТА Ноември 2005  – Јуни 2006
34 Иницијатива за пилот школи за човекови права Партнер ФРЕСТА Ноември 2005  – Октомври 2006
35 Проект за поддршка на човековите права Партнер ОБСЕ-Скопје и ФИООМ- Скопје Јануари Декември 2006
36 Заедничко помагање на заедниците Апликант УНДП Август – Декември 2006
37

Превенција на нелегална миграција на ромските заедници преку активности за професионална обука

 

Апликант ИОМ ,Скопје Април – Јуни 2006
38 Мерки против трговија со луѓе Апликант Geneva Global Fund, Октомври 2006 – Октомври 2007
39

Регионална иницијатива за борба против трговијата со луѓе во Македонија, Албанија и Црна Гора

Апликант ИФА ЗИВИК Проект, Federal Foreign Office and Institute for Foreign culture Relation, Германија Јануари – Декември 2007
40 Проект за поддршка на човековите права Партнер Набљудувачка мисија на ОБСЕ во Скопје и Фондацијата институт отворено општество ФИООМ- Скопје Јануари – Декември 2007
41 Споделување на регионални искуства за употреба на КАТ алатки и методи Партнер Данско министерство за надворешни работи-Neighborhood Програма Април 2007- Април 2008
42

Концепт на заштитни механизми за човековите првава во локалните заедници во Скопје и Прилеп

Апликант Европска иницијатива за демократија и човекови права (EIDHR) Октомври 2007 – Август 2008
43 Проект за поддршка на човековите права Партнер Фондација институт отворено општество ФИООМ- Скопје и фондот за жртви од тортура при ОН Јануари – Декември 2008
44 Младите се борат против трговијата со луѓе преку наставни активности во Македонија и Албанија Апликант – ИФА ЗИВИК Проект Јануари – Декември 2008
45 Тркалезни маси „Стоп за трговијата со луѓе“ организирани од деца Апликант Австралиска Амбасада – Белград Декември 2008 – Мај 2009
46 Регионални иницијативи за превенција од трговија преку методи на активно учење во наставата Апликант – ИФА ЗИВИК Проект Јануари – Декември 2009
47

Зајакнување на процесот на помирување во западен Балкан –

Партнер Европска Комисија, Инструмент за стабилност, Градење на мирот Март 2009 – Јануари 2010
48 Мулти етнички вон наставни активности Апликант ОБСЕ Септември – Декември 2009
49 Подобрување на условите во затворите преку применување на национален превентивен механизам (НПМ) Апликант – Амбасада на Република Германија во Скопје – Јуни – Ноември 2009    
50 Мрежа на младински училишни клубови Апликант Австралиска Амбасада – Белград Февруари – Мај 2010
51 Некорумпирани општини се општини на добро владеење Апликант Амбасада на САД – Скопје февруари – Октомври 2010
52 Граѓанските организации како контролен механизам во акциите против трговија со луѓе во Западен Балкан Апликант ИПА 2008 – Инструмент за граѓанско општество: Поддршка на партнерски акции „Борба против корупција, организиран криминал и трговија со луѓе“ Декември 2009 – Февруари 2011
53 Механизми за следење на дискриминација во заедниците Апликант ЕИДХР, 2008 Декември 2009 – Декември 2010
54 Децата и нивните права во образовно поправните институции Апликант Амбасада на Република Германија Скопје Март – Ноември 2011
55 Акции во заедницата за превенција на конфликти Апликант ИФА ЗИВИК проект Јануари – Декември 2011
56 Социјална интеграција на ранливите групи преку заеднички прекугранични иницијативи во Република Македонија и Република Албанија Апликант ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Албанија 2007 Март – Ноември 2011
57 Акции во заедницата за превенција на конфликти Апликант ИФА ЗИВИК проект Мај – Декември 2012
58 Зајакнување на жените во нивните локални заедници Апликант

Амбасадата на Швајцарија,

Канцеларија за соработка во Македонија

Февруари – Јуни 2012
59 Социјална инклузија на лица кои издржале казна затвор Апликант ИПА програма за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Албанија 2007 – 2013 Април 2012 – Февруари 2013
60

Социјална инклузија на лица кои отслужиле затворска казна

Апликант

Balkan Trust for Democracy, програма на German Marshal Fund

Октомври 2012- Април 2013

 

61 Градење на капацитетите на НВО секторот за мониторинг на правата на децата Партнер Прва детска амбасада во светот – Меѓаши – финансиран од УНИЦЕФ канцеларијата во Македонија Јануари – Декември 2013
62 Планираме и остваруваме за децата Апликант Проект на граѓанско општество финансиран од УСАИД имплементиран од ФООМ Јули – Декември 2013
63 Алијанса за Европско граѓански меѓународен развој Партнер Европски Центар за граѓански ресурси Март – Декември 2014
64 Проект за поддршка на човековите права – проширени услуги Партнер UNFVT Јануари – Декември 2014
65 Директна помош на семејства од социјално ранливи категории од Пелагонискиот регион Апликант Проект за граѓанското општество поддржан од УСАИД, имплементирано од ФОСИМ Ноември 2013 – Април 2014
66 Младите вклучени во кругови на доверба Апликант Фондацијата Бергхоф

Јануари – Декември 2014

67 Градење на училишните капацитети преку алатки за решавање на конфликти Апликант Норвешка амбасада, Белград Мај 2014 – Април 2015
68 Социјална кохезија во средните училишта Апликант Британска амбасада, Скопје Мај 2015 – Март 2016
69 Младите за заедницата Апликант Balkan Trust for Democracy Мај 2015 – Февруари 2016
70 Миграција на младите од Прилеп, Долнени и Крушево Апликант Фондацијата Отворено општество, Македонија Јануари 2015 – Април 2016
71 Поддршка на мигрантите-децата во Винојуг и Гевгелија, преку храна, вода и дидактички материјали Апликант SHL – Германија Март – Април 2016
72 Поддршка на мигрантите-децата во Винојуг и Гевгелија, преку храна, вода и дидактички материјали-продолжение Апликант SHL – Германија Мај 2016
73 Изработка на 3 основни студии за домување и урбан развој кај Ромите во Прилеп, Штип и Чаир (Скопје) во рамките на проектот Правата на домување кај  Ромите за одржлив и урбан развој Апликант

Здружение за хумано домување

Хабитат, Македонија

Јуни – Август 2016
74 Родово насилство Апликант Канадска амбасада-Белград Септември 2016 – Февруари 2017