Search
Close this search box.

 

  Име на проект Апликант/Партнер Донатор Време на реализација
1 Формирање на Координативно Тело во Советот на Прилеп Апликант ИТЗ Скопје и УСАИД Јули 1998 – Декември 1999
2 Информативна канцеларија за НВО и граѓаните во рамките на локалната самоуправа Апликант ИТЗ – Скопје  и УСАИД Септември 2000 – Декември 2001
3 Тренинг програма во Полска Апликант МНР на Полска, и Фондацијата за развој на локалната демократија од Варшава Ноември – Декември 2000
4 Градење на соработка помеѓу локалните власти и НВО Апликант Полско министерство за надворешни работи Ноември – Декември 2002
5 Сите различни но сепак еднакви Апликант ИТЗ – Скопје Март – Октомври 2003
6 Информативен сервис Апликант Амбасада на САД  во Македонија Август 2003 – Јули 2004
7 Активни граѓани 1 Апликант Амбасада на Кралство Холандија во Скопје Р. Македонија Септември – Декември 2003
8 “Поефикасна јавна администрација” Апликант Британската амбасада во Скопје, Р. Македонија Ноември 2003 – Ноември 2004
9 Можам да ги застапувам сопствените интереси Апликант ИТЗ – Скопје Јануари – Септември 2004
10 Активни граѓани 2 Апликант Balkan Trust for Democracy, прoграма на German Marshal Fund Јули 2004 – Март 2005
11 Партнерство на заедниците Апликант ФИОО – Киев и ФИООМ – Скопје Април  2004 во Украина,  Август – Септември 2004 во Македонија
12 Поефикасна јавна администрација 2 Апликант Британската амбасада во Скопје, Р. Македонија Јули 2004  Февруари 2005
13 Мониторинг на процесот на децентрализација Партнер NED- САД Јули 2004 – Мај 2005
14 Децентрализацијата услов за побрз развој на општината Апликант ФИООМ – Скопје Јануари – Декември 2005
15 Градење на капацитетите на месните заедници Апликант GMF, Balkan Trust for Democracy Јули 2005 – Јуни 2006
16 Граѓанско вклучување во процесот на децентрализација Апликант Амбасада на САД во Скопје Септември 2005 – Јули 2006
17 Студиска посета на Република Чешка Апликант Исток-Исток ФИООМ

Октомври 2007

18 Пренесување на позитивни искуства од реактивирањето на месните заедници во Прилеп, за реактивирање на месните заедници во Кичево Апликант Balkan Trust for Democracy

Октомври 2007 – Септември 2008

19

Јакнење на регионалната соработка и развој

Апликант CORDAID и Програмата Исток Исток –OSI, ФИООМ Јули 2006 – Јули 2009
20 Фондови за локална соработка 2009/2010 Апликант Амбасада на Финска во Босна и Херцеговина, Македонија, и Црна Гора  Октовмри2009 – Јуни 2010
21 Жива историја – Жива природа Партнер како Консултанти ИПА прекугранична соработка Грција 2007-2013

Јули 2012 – Декември 2013

22 УСАИД Проект Општински стратегии за климатски промени Апликант Milieukontakt Македонија Јуни 2013 – Јуни 2014
23

Жива историја- Жива природа 2

Партнер како Консултанти ИПА прекугранична соработка Грција 2007-2013

Ноември 2014 – Јули 2016

24 Поддршка на деца во градинките во Прилеп Апликант Поддржано од Германската амбасада, Скопје

ОктомвриНоември 2015

25 Стоп за поплавите Апликант Цивика Мобилитас Ноември 2015 –Април 2016
26 Локални партнерста за социјална инклузија Партнер Оперативна програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 ИПА IV Декември 2015 – Август 2017