Search
Close this search box.

ЦГИ е партнер со ЦОСВ – Прилеп и Женската граѓанска иницијатива „Антико“ во имплементацијата на проектот.  Овој проект ги има општите цели: Зацврстување на влијанието на граѓанското општество во промовирање на интеркомуникација преку учество во демократијата.

Конкретните цели на проектот се:

a) Да се поддржи процесот на стекнување на довербата помеѓу општествата преку препознавање на интересите на општеството

b) Да се стимулираат локални акции за учество во процесот на донесувањето на одлуки врз база на интересите на општеството.

               c) Да се зацврстат капацитетите на локалното општество во анализа и застапување на докази преку вмрежување на повеќе чинители.

 

  

 

2 3