civica logo

 

 

tacso logo

Публикации на ЦГИ

  • Berghoff.jpg
  • britanska-2016.jpg
  • CBCAlbanija2012.jpg
  • Izvestaj-od-konferencija-crivi.jpg
  • kanadska2017.jpg
  • komparativna-analiza-predna.jpg
  • ZIVIK-2012.jpg

Нашата работа е...

Нашата работа е...

Градење капацитети- во текот на нашата работа ние развивме и продолжуваме да ги развиваме нашите капацитети во различни сфери, притоа создавајќи спектар од експерти кои можат да ги пренесат знаењата на саканите целни групи преку организирање на обуки за:

- Човекови права

- Организациски развој

- Менаџирање на проекти

- Решавање на конфликти

Консултации

– Ги користиме нашите ресурси за консултации со различни видови на организации за обезбедување на помош во текот на развојниот процес.  

Обезбедување на правна помош

– Работејќи за заедницата обезбедуваме правна помош за оние жртви кои биле неправедно третирани од полицијата.

Подигаме свест

Промената може да се предизвика само доколку се обезбедат доволно информации на заедницата неопходни за да се стимулира промената. Поради тоа организираме различни видови на активности за подигање на свеста преку споделување на информации, образование, медиуми и активности за младите.

Превенција

– Ние ја гледаме превенцијата како основа за надминување на проблемите на патот на развојот на заедницата. Многу од нашите ресурси се посветени на оваа превентивна компонента во секоја од специфичните делови на програмата во нашата организација.

Развој на алатки и прирачници

– Сметајќи дека учењето е основниот столб на промената, од претходни искуства научивме и развиваме алатки и прирачници со цел да го поддржиме континуираниот процес на учење на нашите целни групи.

Обезбедување услуги

– Со нашето знаење и искуство ние ги нудиме нашите услуги на граѓанско организации и на секторите на локалните самоуправи во областа на менаџирање на проекти и локален развој.

Last month September 2017 Next month
S M T W T F S
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30