Search
Close this search box.

News

News

Awareness raising campaign - "Post-penal programme for reintegration, rehabilitation and resocialization of convicted persons"

Проект: Пост-пенална програма за реинтеграција, рехабилитација и ресоцијализација на осудени лица финансиран од ЕУ, имплементиран од Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп и Здружение Тренинг

More ...
News

Inclusion of youth in "PRESPA" activities

Деновиве во просториите на Општина Ресен и Општина Девол се одржаа работни состаноци со цел вклучување на училиштата во дел од активностите за заштита на

More ...

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.