Search
Close this search box.

Повик за експерт за реализација на обука и процес за поддршка на заедницата

Здружението Центар за граѓанска иницијатива (ЦГИ) објавува повик за експерт во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија а спроведен од страна на ЦОСВ подружница Прилеп, а во партнерство со Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп и Здружението ЖГИ АНТИКО од Скопје. 

  

Здружението Центар за граѓанска иницијатива (ЦГИ) објавува повик за експерт во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија а спроведен од страна на ЦОСВ подружница Прилеп, а во партнерство со Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп и Здружението ЖГИ АНТИКО од Скопје.

ЦГИ објавува повик за ангажман на обучувач на темата Разрешување на конфликти преку користење на методата кружни процеси, како и нејзин/негов ангажман за поддршка на заедниците преку креирање на годишни програми и учество во идентификација на заеднички интереси преку граѓански форуми во  опфатените заедници.

 

Повикот може да се превземе на следниот линк.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.