Search
Close this search box.

Акции против родово базирано насилство во ромски и други маргинализирани заедници

Центарот за граѓанска иницијатива, од почетокот на 2019 година реализира проект „Акции против родово базирано насилство во ромски и други маргинализирани заедници“ во општините Прилеп и Долнени, како продолжение на…

             Центарот за граѓанска иницијатива, од почетокот на 2019 година реализира проект „Акции против родово базирано насилство во ромски и други маргинализирани заедници“ во општините Прилеп и Долнени, како продолжение на проектот „Акции против родово базирано насилство во руралните предели на Долнени“ финансирани од Германската Амбасада во Скопје.

Со цел полесен пристап до помош и ре-социјализација во заениците, во рамките на овој проект ќе функционира центар за бесплатна психолошка и правна помош за жртви од родово базирано и семејно насилство, а и лица кои одлежале затворска казна.

За реализацијата на овој проект ќе се соработува со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Прилеп, Мулти секторскиот стручен тим кој работи на семејно насилство, претставници од службата за пробација во Прилеп, локалната самоуправа и Министерството за труд и социјална политика.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.