Search
Close this search box.

Форум во Софија на тема: Толеранција во Западен Балкан

Претставник на ЦГИ учествуваше на форум во Софија на тема ,,Толеранција во Западен Балкан, кој беше дел од Програмата на Бугарското претседателство на Советот на Европа и беше еден од излагачите.

Претставник на ЦГИ учествуваше на форум во Софија на тема ,,Толеранција во Западен Балкан”, кој беше дел од Програмата на Бугарското претседателство на Советот на Европа и беше еден од излагачите.

Бугарските претставници во Европскиот парламент г-дин Асим Адемов и г-дин Андреј Ковачев иницира настан на тема ,,Толеранција на Западен Балкан: клуч за Европа “. Форумот имаше за цел да служи како платформа за дијалог помеѓу младинските организации, малцинските групи и граѓанското општество, од една страна, и министерствата за културни и младински прашања, од друга страна. Настанот е во согласност со Стратегијата на Европската комисија за Западен Балкан, која ја нагласува “потребата да инвестираат повеќе во помладата генерација, во иднина Граѓаните на ЕУ и да им дадат перспектива за иднината, а не за минатото “.

На оваа средба имаше претставници од Бугарија, Македонија, Србија, Косово, Албанија и Црна Гора.

Претставникот на ЦГИ Ана Габелоска, свое излагање имаше во делот „НВО перспективите“, во кој свои излагања имаа и директорот на МЦМС Александар Кржаловски и Дардан Абази од Косовскиот институт за развоја политика. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.