Search
Close this search box.

Градење на доверба

Проектот „Јакнење на малцинствата и специфичните групи за промовирање на партиципативната демократија на ниво на заедницата фаза 2 Центар за граѓанска иницијатива го реализира во 10 општини во државава (Прилеп, Ресен, Крушево, Долнени, Битола, Куманово, Велес, Штип, Дебар и Гевгелија) со поддршка од  ifa/Zivik Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија.

 

Проектот „Јакнење на малцинствата и специфичните групи за промовирање на партиципативната демократија на ниво на заедницата фаза 2“  Центар за граѓанска иницијатива гореализира во 10 општини во државава (Прилеп, Ресен, Крушево, Долнени, Битола, Куманово, Велес, Штип, Дебар и Гевгелија)со поддршка од  ifa/Zivik Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија. Овој проект со својот пристап се заснова на решеност да работи за млади и заедно со млади и да обезбеди услови во кои младите можат да го исполнат својот потенцијал како активни граѓани кои придонесуваат не само за нивниот личен и професионален развој, туку и кон развојот на целото општество.

Мементно се работи на реализирање на обуки во селектирани средни училишта во избраните општини. Станува збор за обуки за „Градење доверба“. На овие семинари се работеше на градење на доверба на средношколците, учеа за процесите на влијание врз локалните креатори на политики и како да ја зголемат довербата како и дека имаат моќ да направат промени на локално ниво. Учесниците на обуките во Крушево и Прилеп пројавија голем интерес, одлично го оценија семинарот и работата на експертот.

 

{gallery}ZIVIK_2/Obuki{/gallery}

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.