Search
Close this search box.

Граѓаните за промени- Ден на граѓанските организации

Центар за граѓанска иницијативаучествуваше на Националниот форум Граѓаните за промени – Ден на граѓанските организации, кој беше организиран од програмата Цивика Мобилитас. На овој форум учествуваа голем број на граѓански организации чијашто цел беше да ги запознаат граѓаните со нивните

Центар за граѓанска иницијатива, учествуваше на Националниот форум Граѓаните за промени – Ден на граѓанските организации, кој беше организиран од програмата Цивика Мобилитас. На овој форум учествуваа голем број на граѓански организации чијашто цел беше да ги запознаат граѓаните со нивните активности, односно да ја презентираат нивната работа. Оваа манифестација беше посетена од голем број на граѓани каде што имаа и можност да учествуваат на работилниците, предавањата и игри организирани од страна на граѓанските организации. Исто така имаше и музичка програма која што ги забавуваше посетителите.

Центарот за граѓанска иницијатива (ЦГИ) учествуваше на оваа манифестација со свој промотивен штанд каде што ја промовираше својата работа. Сите оние кои поминаа покрај тој штанд и се заинтересираа за работата на ЦГИ им беше презентирано  кои се главните програми по кои работи организацијата како и нејзините активности од страна на нејзини претставници.

Овој  Националнен форум, се одржа на 23 септември во Градски парк во Скопје.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.