Search
Close this search box.

Опертивен мониторинг на проектот ,,Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II”

         На 15 Мај 2018 година од страна на претставник на Делегација на Европската Унија Македонија беше реализиран оперативен мониторинг на работата на граѓанските организации кои ја имплементираат втората фаза на проектот ,,Иновативни практики за заштита на животната средина”.

          На 15 Мај 2018 година од страна на претставник на Делегација на Европската Унија Македонија беше реализиран оперативен мониторинг на работата на граѓанските организации кои ја имплементираат втората фаза на проектот ,,Иновативни практики за заштита на животната средина”.

Целта на оваа посета беше да се види работата на организациите, нивната соработка, напредокот и дотогашните резултати на проектот. На посетата беше присутен проектниот тим од 4те партнер организации. На состанокот се разви дискусија за веќе имплементираните активности како и сугестии за реализација на следните.

        Исто така се направи теренска посета на ново набавената агро- метеоролошка станица во селото Љубојно, каде што се разговараше за нејзината функционалност како и начини како да се сподели искуството и прошират резултатите на поголема територија. Со оваа станица се покри целата територија за Преспа за која што ќе се добиваат информации кои што ќе бидат од корист на земјоделците. 

 

\

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.