Search
Close this search box.

Истражување за ефективноста на програмата

Во рамки на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ партнерите иницираа процес на истражување на ефективноста на програмата со цел идентификување на позитивните аспекти и означување на предизвиците кои би овозможиле понатамошно подобрување кое ќе биде презентирано пред општинските тела…

Во рамки на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ партнерите иницираа процес на истражување на ефективноста на програмата со цел идентификување на позитивните аспекти и означување на предизвиците кои би овозможиле понатамошно подобрување кое ќе биде презентирано пред општинските тела.

Истражувањето покажа позиивна евалуација вклучувајќи и повеќе научени лекции и добри практики кои можат да бидат користени во иднина.

Истражувањето ја подвлече важноста од номинирање на општински работници кои ќе бидат посветени само на коминикација и сораотка со граѓаните. Истовремено, напомената е важноста на менториран развој на мали проекти за да организациите бидат способни да ги имплементираат проектните активности.

Тоа претставува документ од кој може да се учи и кој може да биде користен од страна на сите заинтересирани страни и понатаму да може да се реплицира методологијата на акцијата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.