Search
Close this search box.

ЈАВЕН ПОВИК за одработување на долгови во О. Кичево

Општина Кичево во партнерство со Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп, во рамките на Проектот: „Пилотирање на програма за одговорна социјална поддршка“ финансиран од страна на Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија, формираше социјален фонд преку кој ќе се поддржат Роми и други маргинализирани групи од Општина Кичево.

Општина Кичево во партнерство со Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп, во рамките на Проектот: „Пилотирање на програма за одговорна социјална поддршка“ финансиран од страна на Министерство за надворешни работи на Сојузна Република Германија, формираше социјален фонд преку кој ќе се поддржат Роми и други маргинализирани групи во Општина Кичево.

Целокупната документација која треба да ја достави секое заинтересирано лице како и условите кои треба да се исполнат се наведени во следниот ЈАВЕН ПОВИК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.