Search
Close this search box.

Кампања за подигнување на свеста – “Пост-пенална програма за реинтеграција, рехабилитација и ресоцијализација на осудени лица”

Проект: Пост-пенална програма за реинтеграција, рехабилитација и ресоцијализација на осудени лица финансиран од ЕУ, имплементиран од Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп и Здружение Тренинг центар за личен развој, комуникација и советување Луна – Тринити Прилеп во соработка со Казнено поправен дом Прилеп.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.