Конференција за започнување на проектот ПРЕСПА финансиран од Европска Унија

На 06.07.2022 во Ресен се одржа конференција за започнување на овој проект. На конференцијата присуствуваа градоначалниците Јован Тозиевски од Ресен и Едуард Дуро од Девол, претставници од јавните комунални претпријатија, претставници на институции, земјоделци и земјоделски друштва, претставници на училишта и сл.

Проектот „Превенција од ризици за одржливи практики за животна средина за земјоделци – ПРЕСПА“ е финансиран од Европска Унија од програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, а во реализација на Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, Општина Ресен, Организација за управување со дестинации од Корча и Општина Девол.

На 06.07.2022 во Ресен се одржа конференција за започнување на овој проект. На конференцијата присуствуваа градоначалниците Јован Тозиевски од Ресен и Едуард Дуро од Девол, претставници од јавните комунални претпријатија, претставници на институции, земјоделци и земјоделски друштва, претставници на училишта и сл.

Проектниот тим ги презентираше активностите на проектот кои ќе придонесат кон заштита на животната средина особено со изградба на канализациски мрежи и пречистителни станици за отпадни води во двете општини, како и подигање на свеста кај граѓаните и зајакнување на прекуграничната соработка помеѓу луѓето и институциите од двете страни на границата.

На крајот се отвори и дискусија на која им беа одговарани прашањата на присутните, а истите изјавија желба да придонесат за уште поуспешна реализација на проектот Преспа.

 

{gallery}Kick off Prespa{/gallery}

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.