Search
Close this search box.

Координатор на Регионален центар за млади

Евгенија Јорданоска го раководи „Регионалниот центар за млади“ во рамките на проектот „Јакнење на малцинствата и специфични групи за промовирање на партиципативна демократија на ниво на заедница II фаза“ кој го реализира Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп.

            Евгенија Јорданоска го раководи „Регионалниот центар за млади“ во рамките на проектот „Јакнење на малцинствата и специфичните групи за промовирање на партиципативна демократија на ниво на заедницата фаза 2“ кој го реализира Центар за граѓанска иницијатива – Прилеп, а кој е поддржан од ifa/Zivik Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија.

            Овој центар всушност е на располагање на младите од 10 средни училишта вклучени во проектот, но пред сѐ на младинските групи од Пелагонискиот регион. „Регионалниот центар за млади“ е сместен на ул. Димо Наредникот бб. (зграда Ерик) во Прилеп.

            Што всушност претставува овој Регионален центар и која е неговата цел?

Регионалниот центар за млади е активност во рамките на проектот „Јакнење на малцинствата и специфичните групи за промовирање на партиципативна демократија на ниво на заедницата фаза 2“. Овој центар ќе претставува иницијатор, но и место за младите да можат да се сретнат, да ги споделат своите идеи и да развиваат иницијативи. Младинскиот центар ќе им помага на младите во согласност со нивните потреби, да организираат различни активности како: уметнички активности, дебати, дискусии, музички активности, активности за животна средина и тн. Едноставно овој центар е промотор и подржувач на младинскиот активизам.

            Како го оценувате интересот на младите за соработка и заедничко организирање на активности?

Младите покажуваат интерес за вклучување во проектот и за користење на услугите на центарот. Она што посебно ми се допаѓа е нивниот ентузијазам и големото ниво на соработка. Младите имаат многу идеи и иницијативи за соработки со цел да направат промена во своите општини. Тие реално гледаат на сосотојбите во својата средина и вршат приоретизирање на нивните потреби со што ги покажуваат и елементите на социјална одговоросност и активност во локалната средина.

Како младите можат да стапат во контакт со Регионалниот центар?

Регионалниот центар е секојдневно достапен за младите. Младите можат во секое време да се јават на телефонскиот број на Центар за граѓанска иницијатива – 048 400 480, како и на е–маил адресата [email protected].

            Што очекувате во иднина од функционирањето на центарот?

Очекувам центарот да станува се поискористен и повеќе вклучен во активности на средношколците и нивните училишта. Центарот да биде поддржувач и промотор на младинскиот активизам од една страна, а од друга страна место на кое ќе се вклопат многу нови пријателства и партнерства меѓу младите од средните училишта кои се вклучени.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.