Search
Close this search box.

Менторирање на процес на подготовка на годишна програма за заеднички интереси на етничките заедници

Во периодот кога општините го прават и планирањето за наредната календарска година, втората половина на годината, работиме на иницирање на донесување на програми кои се однесуваат на сите етнички заедници во општините. Имено во рамките на проектот  „Здружени сили за заеднички интереси“ кој е финансиран 

 

Во периодот кога општините го прават и планирањето за наредната календарска година, втората половина на годината, работиме на иницирање на донесување на програми кои се однесуваат на сите етнички заедници во општините. Имено во рамките на проектот  „Здружени сили за заеднички интереси“ кој е финансиран од Европската Унија, а го реализираме во партнерство со ЦОСВ подружница Прилеп, кој е носител на проектот и Здружението Женска граѓанска иницијатива АНТИКО од Скопје го набљудуваме донесувањето на овие програми во некои од вклучените општини.

Во овој дел од програмата вклучени се општините Ресен, Чашка, Кочани, Делчево, Карпош и Теарце. Во секоја од општините се организраа по 4 работни средби – форуми кои ги организраше делегирано општинско тело за проектот „Здружени сили за заеднички интереси“именторските организации кои беа избрани во секоја од општините. Тимот на ЦГИ го следеше и подржуваше процесот на изработка на Годишните програми во општините Делчево, Кочани, Чашка и Ресен. За одбележување е дека во четирите општини имаше заинтересираност кај граѓаните за учество во крирањето на програмите, а и подготвеност на општините да ги слушнат граѓаните и нивните потреби и проблеми при создавање на нови програми. Во секоја од општините беа различни детектираните проблеми и потреби во зависност од развиеноста на општината и потребите на локалното население.

 

  mentorirajne 1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.