Search
Close this search box.

Менторска работилница за ре-грантисти од пелагонискиот регион

Тим од нашата организација беше дел од работилница за претставници на организации од Пелагонискиот регион, кои се вклучени во проектот “Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување”

 

Тим од нашата организација беше дел од работилница за претставници на организации од Пелагонискиот регион, кои се вклучени во проектот “Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување” финансиран од Делегација на ЕУ преку ИПА програмата “ Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми” 

Работилницата се одржа во Хотел Епинал, Битола. На оваа работилница беше разгледан развојот и координацијата на политиките и стратегиите, јавната служба и начините за управување со човечки ресурси, начините на обезбедување услуги, начините на управување со општинските финансии итн.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.