Search
Close this search box.

Обука за субгрантисти

Во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ имплементиран од ЦОСВ Прилеп во партнерство со Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје  на 11 и 12 Мај 2017 година во Хотел ПОРТА во Скопје се одржа тренинг за добитниците на субгрантови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ имплементиран од ЦОСВ Прилеп во партнерство со Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје  на 11 и 12 Мај 2017 година во Хотел ПОРТА во Скопје се одржа тренинг за добитниците на субгрантови. Имено претставници од 6 здруженија на граѓани кои се добитници на мали грантови од повикот кој беше објавен во февруари присуствуваа на оваа обука. Целта на овој тренинг беше зајакнување на капацитетите на организациите кои имаат добиено субгрантови.

Учесниците на трнингот, заедно со предавачи од тимот на ЦОСВ имаа можност да поминат преку сите процеси на работа за успешна имплементација на своите проекти

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.