Search
Close this search box.

Пилотирање на програма за одговорна социјална поддршка во Кичево

Информации за имплементацијата на проектот „Пилотирање на програма за одговорна социјална поддршка во Кичево“ финансиран од Сојузна канцеларија за надворешни работи на Сојузна Република Германија…

Имплементација на проектот „Пилотирање на програма за одговорна социјална поддршка во Кичево“.

Временска рамка: 01.01.2021 – 31.12.2021

Финансирано од: Сојузна канцеларија за надворешни работи на Сојузна Република Германија

Локација на проектот: Општина Кичево

Цел на проектот: Подобрување на условите за живеење на ромската заедница во општина Кичево преку обезбедуваање на социјална поддршка

Планирани активности:

     – Организирање на состаноци за зајакнување на соработката помеѓу институциите и граѓанските организации;

– Градење на капацитетот на работните групи за пишување и имплементирање на проекти преку менторски процес;

 

– Развој на програма за одговорна социјална поддршка на Ромите и другите ранливи групи;

 

– Организирање на информативни сесии во општината за презентирање на моделот за одговорна социјална поддршка;

 

– Пилотирање на програмата;

 

– Обезбедување на правна поддршка за добивање на лични документи и аплицирање за социјална програма;

 

 

Со имплементирањето на овој проект, ромските семејства кои имаат потреба од помош ќе имаат подобри услови за живеење.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.