Search
Close this search box.

Прва работилница за развој на прекуграничен акционен план во Девол

Деновиве во просториите на Општина Девол, Албанија се одржа првата работилница, од планираните четири, за развој на прекуграничен акционен план за менаџирање на он лине системот и пречисителните станици на општините Ресен и Девол.

На работилницата учествуваа претставници од општините Ресен и Девол и комуналните претпријатија во овие општини кои со помош на експерти ја анализираа моменталната состојба на водите, постоечката легислатива во двете земји и ги утврдија можностите за понатамошна прекугранична соработка.

Во иднина ќе се одржат уште три заеднички работилници на тимовите од општините Ресен и Девол на кои ќе се креира прекуграничниот акционен план кој потоа ќе го реализираат заедно, а ќе биде доставен и до надлежните институции во двете држави.

Оваа работилница беше реализирана во рамките на проектот „Превенција од ризици за одржливи практики за животна средина за земјоделци – ПРЕСПА“кој е финансиран од Европска Унија од програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија, а е во реализација на Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, Општина Ресен, Организација за управување со дестинации од Корча и Општина Девол.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.