Search
Close this search box.

Психолошка помош и семејна терапија против родово базирано насилство во рурална средина Долнени

Во насока на заштита и унапредување на човековите права години наназад реализираме проекти и активности на територијата на цела држава. Во текот на 2017 година посебно се посветивме на работата во Општина Долнени и тоа преку релизација на проектот “Акции против родово базирано насилство во руралните предели на Долнени” кој е финансиран

Во насока на заштита и унапредување на човековите права години наназад реализираме проекти и активности на територијата на цела држава. Во текот на 2017 година посебно се посветивме на работата во Општина Долнени и тоа преку релизација на проектот “Акции против родово базирано насилство во руралните предели на Долнени” кој е финансиран од Германската амбасада во Скопје, а кој го реализираме во партнерство со организацијата Луна Тринити .

 Овој проект предвидува низа активности, како работа со граѓани, институции, организрање на средби, обуки и други активности за намалување на родовото насилство во оваа општина. Во текот на месец декември во делот на проблемите со родовото насилство наш експерт, психолог, во шесте села: Дебреште, Лажани, Житоше, Црнилиште, Ропотово и Долнени организра работилници со фокус на обезбедување на психолошка помош и семејна терапија. Работилниците се организираа со цел да се помош на жените – жртви од родово насилство.

 Неодмана во истите села правник од нашата организација го запозна локалното население со законската регулатива во нашата држава која го регулира смејството, семејните односи и насилството.

 

 psiholoski1

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.