Search
Close this search box.

Развој на граѓанскиот сектор

Центарот за граѓанска иницијатива во реализација на проектот за институционална поддршка, финансиран од програмата CIVICA Mobilitas реализира активности кои придонесуваат за јакнење на организацијата, а исто така  и за зголемување на влијанието во локалната средина.

Центарот за граѓанска иницијатива во реализација на проектот за институционална поддршка, финансиран од програмата CIVICA Mobilitas реализира активности кои придонесуваат за јакнење на организацијата, а исто така и за зголемување на влијанието во локалната средина.

За таа цел на 29.03.2017 година во просториите на Фондацијата за подршка и развој беше одржан состанок на кој присуствуваа 24 претставници од здруженија на граѓани од Пелагонискиот регион.

На средбата беше презентирана Програмата за развој на граѓанскиот сектор по која работи ЦГИ, а потоа беше направена СВОТ анализа на граѓанскиот сектор во регионот и беа разгледувани потребите на заедницата и секторот.

Оваа средба донесе конретни предлози за дополнување на нашата програма и отвори можности за идни заеднички активности и проекти на секторот.

 

 

РАЗВОЈ НВО 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.