Search
Close this search box.

Регионален центар за млади

Во рамките на нашата организација неодамна почна да функционира Регионален центар за млади. Овој центар е во рамките на проектот „Јакнење на малцинствата и специфични групи за промовирање на партиципативна демократија на ниво на заедница II фаза“ кој е  поддржан од од  ifa/Zivik Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија.

  Во рамките на нашата организација неодамна почна да функционира Регионален центар за млади. Овој центар е во рамките на проектот „Јакнење на малцинствата и специфични групи за промовирање на партиципативна демократија на ниво на заедница II фаза“ кој е  поддржан од од  ifa/Zivik Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија.

  Овој центар ќе им биде на располагање на десетте малдински групи од средните училишта вклучени во овој проект, но пред се ќе биде наменет за младинските групи од пелагонискиот регион.Овој Центар ќе претставува место каде младите ќе можат да се сретнат да ги споделат своите идеи и да развиваат иницијативи.  Младинскиот центар ќе претставува креативен простор, каде што младите во согласност со нивните потреби, ќе организираат различни активности како: уметнички активности, дебати, дискусии, музички активности, дускусии и активности за животна средина итн. Овој центар е сместен во просториите на Центар за граѓанска иницијатива во Прилеп на ул. Димо Наредникот бб (зграда Ерик).

 

{gallery}ZIVIK_2/Centar_za_mladi{/gallery}

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.