Search
Close this search box.

Резултати од Здружените сили

Од активностите на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија и имплементиран од страна на организациите ЦОСВ, ЦГИ и АНТИКОбеа постигнати следните outcomes и outputs…

Од активностите на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија и имплементиран од страна на организациите ЦОСВ, ЦГИ и АНТИКОбеа постигнати следните outcomes и outputs:

 

OUTCOMES:

       Менаџирање и планирање на активностите

       Подобрена координација помеѓу граѓанските организации и локалната самоуправа

       Зголемени капацитети на членовите од граѓанските организации и членовите на општините за поддршка на меѓуетничките заеднички интереси

       Воспоставени дополнителни 12 општински тела одговорни за процес на идентификација на заедничките интереси на задницата

       Имплементирани 12 процеси на форуми во заедницата во втората фаза за идентификација на приоритетните заеднички интереси во градењето на меѓуетничка доверба

       14 грантови за градење на доверба помеѓу заедниците доделени на партнерства на граѓански организации

       12 грантови за менторство во градењето на довербапомеѓу заедниците доделени на партнерства на граѓански организации

       Веб страна на проектот и Фејсбук (FB) страна

       Организирани 6 регионални состаноци низ државата

       Објавени 300 копии од Извештајот за ефективноста на програмата

 

OUTPUTS:

       4 редовни координативни состаноци

       Селектирани 12 општини кои аплицирале заедно со 12 граѓански организации

       Создаден базен од 12 менторски организации способни за поддршка на партнерствата помеѓу граѓанскиот сектор и донесувачите на одлуки како и поддршка на меѓуетничките заеднички интереси

       53 општински работници вклучени во 12 општински тела

       48 форуми во заедницата организирани во 12 општини

       14 партнерства помеѓу граѓански организации поддржани во имплементација на проектни активности

       12 менторски организации ги пренесоа своите познавања на грантистите и го поддржаа процесот на имплементација

       Редовни постирања и објави на информации на страната на проектот и FB страната.

       Информирани се граѓанскиот сектор и општините за проектот

       Развиена е методологија за мониторинг и систем за евалуација

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.