Search
Close this search box.

Средби со граѓани

Во годината кога одбележавме дваесет години од своето работење, направивме ревидирање на сопственото работење и тоа од проверка на актуелноста на програмите по кои работиме, изработка на нов стратешки план, а реализиравме и серија средби со граѓaни во Прилеп и општините во околината.

Во годината кога одбележавме дваесет години од своето работење, направивме ревидирање на сопственото работење и тоа од проверка на актуелноста на програмите по кои работиме, изработка на нов стратешки план, а реализиравме и серија средби со граѓaни во Прилеп и општините во околината. На овие формални и неформални средби со граѓаните во овој регион разговаравме за тоа  како го препознаваат ЦГИ, во која област ЦГИ е најпрепознатлив и слично. А со граѓаните разговаравме за проблемите и потребите во локалните средини за да можеме дел од нив да внесеме и во нашите идни програми и планови. Изминатите денови имавме средби со граѓани во Прилеп, Крушево, Кривогаштани, Долнени и Новаци кои беа расположени за дискусија и имаа конкретни предлози, а ЦГИ ја доживуваа како една од најстарите и најуспшените организации во регионот.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.