Search
Close this search box.

Средби со заедницата

На средбите присуствуаа земјоделци, жители од околните населени места, претставници од комуналните претпријатија како и претставници од Општините. Презентирани беа главните фактори на загадување предизвикани од човекот…

Во рамките на проектот „Превенција од ризици за одржливи практики за животна средина за земјоделци – ПРЕСПА, програма за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија, финансирана од Европската Унија се реализираасредбисо заедницата на територијата на општина Девол, Албанија и општина Ресен, С. Македонија.

На средбите присуствуаа земјоделци, жители од околните населени места, претставници од комуналните претпријатија како и претставници од Општините. Презентирани беа главните фактори на загадување предизвикани од човекот кои ги загадуваат езерата и стандардите и практиките на Европската Унија за заштита на водите.

Присутните се здобијаа со информации за проектот, неговите цели, планираните активности како и посакуваниот ефект кој се очекува да се постигне со имплементацијата на овој проект. Истовремено беа дадени и идеи како уште повеќе да се зголеми подигањето на свест за почиста животна средина.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.