Search
Close this search box.

Стандарна реклама за објавување на тедер за отворена локална постапка на тендер

Здружението Центар за граѓанска иницијатива Прилеп има намера да додели Договор за изградба на 30 станови во „Иванидол“ во Кичево…

 

Наслов на договор: Изградба на 30 станови во „Иванидол“ во Кичево

Референца за публикација: IPA 2020/420-386/5  

Здружението Центар за граѓанска иницијатива Прилеп има намера да додели Договор за изградба на 30 станови во „Иванидол“ во Кичево, Република Северна Македонија, со финансиска поддршка од програмата на Европска Унија Инструмент за претфинансирање ИПА 2 за 2019 година – ЕУ за Роми и луѓе кои живеат во длабока сиромаштија, Проект – Програма за социјални станови за Роми во Кичево. Тендерското досие е достапно на веб – страницата на Здружението Центар за граѓанска иницијатива Прилеп www.ccimk.org.mk и исто така, објавено на веб страницата на Општина Кичево www.kicevo.gov.mk

 

Крајниот рок за поднесување на тендерите е 16:00 часот, по Централно европско време, до 20.07.2021 година.

КЛИКНЕТЕ ТУКА ЗА ДА ГО СИМНЕТЕ ТЕНДЕРСКОТО ДОСИЕ.

Можни дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на веб страницата на Здружение Центар за граѓанска иницијатива Прилеп:

www.ccimk.org.mk и

www.kicevo.gov.mk

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.