Search
Close this search box.

Студиска aнализа за ефективност

Студиската анализа во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II“ финансиран од Европска Унија, за ефективноста на користењето на фертигацијата на намалувањето на ѓубривата и заштитата на животната средина

Студиската анализа во рамките на проектот „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II“ финансиран од Европска Унија, за ефективноста на користењето на фертигацијата на намалувањето на ѓубривата и заштитата на животната средина ги опфаќа Преспанскиот регион и регионот Корча. Анализата претставува основа за понатамошни следења на ситуацијата и влијанието на користењето на фертигацијата за заштита на животната средина. За да ја погледнете или превземете студиската анализа кликнете ТУКА.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.