Search
Close this search box.

Тендер за изградба на канализација и пречистителни станици

Центар за граѓанска иницијатива во рамките на проектот „Превенција од ризици за одржливи практики за животна средина за земјоделци – ПРЕСПА“ како дел од програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија финансиран од Европска Унија, објавува тендер за изградба на канализација и пречистителни станици во Општина Ресен и Општина Девол.

Центар за граѓанска иницијатива во рамките на проектот „Превенција од ризици за одржливи практики за животна средина за земјоделци – ПРЕСПА“ како дел од програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија финансиран од Европска Унија, објавува тендер за изградба на канализација и пречистителни станици во Општина Ресен и Општина Девол. Повеќе информации може да најдете во тендерското досие достапно на следниот ЛИНК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.