Search
Close this search box.

Заедно за превенција против родово базирано насилство

На 20 декември во хотел Континентал во Скопје, се одржа конференција на тема „Заедно за превенција против родово базирано насилство“. Оваа конференција всушност е завршна активност од проектот „Акции против родово базирано насилство кај ромски и други маргинализирани заедници“, кој е финансиран од Германската Амбасада во Скопје…

На 20 декември во хотел Континентал во Скопје, се одржа конференција на тема „Заедно за превенција против родово базирано насилство“. Оваа конференција всушност е завршна активност од проектот „Акции против родово базирано насилство кај ромски и други маргинализирани заедници“, кој е финансиран од Германската Амбасада во Скопје.

За одбележување е што на оваа конференција имаше шеесетина претставници од сите краеви на нашата држава и тоа претставници од различни сектори како владини, општински, граѓански, меѓународни организации и медиуми. На оваа средба беа презентирани резултатите кои ги постигна овој проект во изминатата година, а потоа се разговараше и за предизвиците со родово базираното насилство.

На оваа конференција присуствуваше и Katrin FrühinsfeldПрв Секретар Германска Амбасада Скопје, која ја поздрави конференцијата и се обрати до присутните.

Свои обраќања на настанот имаа мр Елена Грозданова, Државен советник за еднакви можности од Министерство за труд и социјална политика, Дејан ТошескиДиректор на Меѓуопштински центар за социјална работа во Прилеп, Ајша Муаремоскапретставник од Комисијата за еднакви можности – Општина Долнени, координаторот на проектот и експертите кои работеле со жртвитево рамките на проектот.

Конференцијата донесе размена на искуства на присутните, дискусија за одредени состојби и проблеми со родово базираното насилство во сите свери на живеење и секако заврши со препораки да се продолжи да се работи на полето на помош на жртви од родово базирано насилство, но и да се работи на превенција на родово базирано насилство во делот на работа со млади, кампањи и слично.

 

{gallery}GER_GBV_PP-DL/Zavrsna_konferencija{/gallery}

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.