Search
Close this search box.

Записник од посета на локација во о. Ресен и о. Девол | Тендерска процедура

Во рамките на проектот „Превенција од ризици за одржливи практики за животна средина за земјоделци – ПРЕСПА“ како дел од програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија, финансиран од Европска Унија, се одржа посета на локацијата за изградба на канализациона мрежа и пречистителни станици во општина Ресен и општина Девол.

Записниците од одржаните посети се достапни на овој ЛИНК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.