Search
Close this search box.

Здружени сили за заеднички интереси

Во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија, а спроведен од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп и Здружението Женска граѓанска иницијатива АНТИКО од Скопје, беа одржани две тродневни обуки

Во рамките на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ финансиран од Европската Унија, а спроведен од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп и Здружението Женска граѓанска иницијатива АНТИКО од Скопје, беа одржани две тродневни обуки во периодот 27-29.09.2017 година и од 03-05.10.2017 година во хотелот Белведере во Охрид на теми: Резрешување на конфликти преку методата Кругови на довербаи Анализи засновани на факти и истражување,

На обуките присуствуваа 12 лицапретставници од локалните самоуправи : Ресен, Чашка, Кочани, Делчево, Карпош и Теарце и 12 лица од граѓанскитеорганизации кои работатво овие општини. На овие обуки на присутните им беа презентираи нови методи и алатки за вршење на истражување, анализи и разрешување на конфликти.

Обуките беа одлично организирани, одлично изведени и истите во целост ги исполнија предвидените цели.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.