Search
Close this search box.

Човекови права – Тековни проекти

Јакнење на малцинствата и специфичните групи за промовирање на партиципативната демократија на ниво на заедницата

Временска рамка: 01.03.2019 – 31.12.2019 Финансирано од: ifa/Zivik Федерална Канцеларија за Надворешни работи на Сојузна Република Германија Клучни актери во проектот се: Организации на граѓанското општество во 10

Повеќе ...

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.