Search
Close this search box.

Програми

Човекови права табела

    Име на проект Апликант/ Партнер Донатор Време на реализација 1 Балкански соседи Партнер ФИОО – САД, ФИООМ – Скопје 1997-1999 2 Вежбај Демократија

Повеќе ...

Табела НВО

    Име на проект Апликант/Партнер Донатор Време на реализација 1 АВИД волонтер Апликант Freedom House – САД Мај – Октомври 1997 2 Финансирање на

Повеќе ...
Програми

Човекови права и демократија

      Во програмата Човекови права и демократија ЦГИ има одобрени 81 проекти реализирани на територијата на  Република Северна Македонија и во Балканските земји.

Повеќе ...
grafik
Програми

Програми

Човекови права и демократија Унапредување на работата на јавната администрација и локалната самоуправа Развој на граѓанскиот сектор

Повеќе ...

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.