Search
Close this search box.

Конференција

Во хотел Континентал во Скопје на 22,06,2018 година се одржа Конференција на која присуствуваа претставници од министерства со кои соработува ЦГИ, претставници од општини со кои работи или работел ЦГИ, претставници на јавни институции, здруженија на граѓани и други граѓани. На конференцијата се разговараше за дали има и колкавао и какво е влијанието на ГО и донаторите врз демократските процеси во Македонија.

            Во хотел Континентал во Скопје на 22,06,2018 година се одржа Конференција на која присуствуваа претставници од министерства со кои соработува ЦГИ, претставници од општини со кои работи или работел ЦГИ, претставници на јавни институции, здруженија на граѓани и други граѓани. На конференцијата се разговараше за дали има и колкавао и какво е влијанието на ГО и донаторите врз демократските процеси во Македонија.

Евидентен беше впечатокот дека во развојот на демократија значително е влијанието на граѓанските организации и донаторите. Општините беа задоволни од активизмот на граѓанските организации и од донаторите кои помогнале за развој на нивните општини и сметаа дека на тој начин значително помогнале за развојот на локалната демократија. На конференцијта беа отворено истакнати потребите за соработка во иднина, а на самата конференција се договорија идни соработки меѓу институции и НВО и договори за идно заедничко аплицирање.

На конференцијата присуствуваа повеќе од педесет лица од територијата на целата држава, при што групата имаше родов и етнички баланс од една страна и различни професии и претставници од различни институции од друга страна што овозможи плодна дискусија од различен аспект и потреба. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.