Search
Close this search box.

Лист со факти од проектот

Потсетување на проектот финансиран од ЕУ „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II“, ова е колективен краток лист со факти што го покажува текот на активностите и резултатите од проектот.

Потсетување на проектот финансиран од ЕУ „Иновативни практики за заштита на животната средина фаза II“, ова е колективен краток лист со факти што го покажува текот на активностите и резултатите од проектот.

{gallery}FACTSHEET{/gallery}

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.