Search
Close this search box.

Посета од претставници на Цивика Мобилитас

Центар за граѓанска инцијатива има проект за институционален развој во рамките на програмата на Цивика Мобилитас- проект од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), спроведуван од НИРАС од Данска, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведска.

Центар за граѓанска инцијатива има проект за институционален развој во рамките на програмата на Цивика Мобилитас- проект од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), спроведуван од НИРАС од Данска, Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ) од Шведскa.

Оваа програма овозможува финансиска поддршка за институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации. А Центар за граѓанска иницијатива ова година имаше можност за развој и унапредување на сопствената работа, програма и членство имајќи ја поддршката од оваа програма.

Во рамките на овој проект нашата организација ја посети тим предводен од г-ѓа Валентина Чичева која е Национален проектен координатор во Цивика Мобилитас. На работната средба се разговараше за работата на организацијата и постигнатите резултати во 2017 година со посебен акцент и на активностите кои се дел од проектот за институционален развој односно за соодветно спроведување на планираното.  

 

  civica

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.