Search
Close this search box.

Учениците ја подигаат свеста

Ученици прават видео приказни за подигање на свеста за превенција од родово базирано и семејно насилство

Ученици прават видео приказни за подигање на свеста за превенција од родово базирано и семејно насилство. Овие видеа се во склоп на проектот „Акции против родово базирано насилство во ромски и други маргинализирани заедници“ финансиран од Германската амбасада во Скопје.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Related Posts

Get Curated Post Updates!

Sign up for my newsletter to see new photos, tips, and blog posts.